Hac ve Umre Genel Terimler

HAC 
İslam'ın şartlarından olup, Kabe'yi ve civarındaki ibadet için işaret olunan özel yerleri, belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gereken diğer menasiki yerine getirerek yapılan farz ibadettir
 
UMRE
Mikatta ihramlanıp niyetlenerek Kabe'yi ziyaret ve tavaf edip, Safa ve Merve arasında Sa'y yaptıktan sonra saç kestirip İhram'ın sona ermesiyle tamamlanan bir ibadettir.
 
MENASİK
Hac ve Umre'nin edasıyla ilgili farz ,vacip ve sünnet olan amellerin tamamına menasik denir.
 
İHRAM
Hac veya umre yapmak isteyen kişilere sair zamanda helal olan bir kısım fiil ve davranışların niyetle başlayarak, ibadet bitinceye kadar yasak kılınmasıdır.
Erkeklerin ihram elbisesi İzar ve Rida adı verilen, beyaz renkli olması daha uygun görülen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası bele bağlanarak diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır.Kadınların İhram Elbisesi yüz ve eller dışında vücudun tamamını örten tesettüre uygun elbiselerdir.
 
TEHLİL
"La ilahe illallah..."lafzıyla başlayan Allah'a olan tevhid inancının ifade edilişidir.
 
TEKBİR"
Allahüekber..."lafzıyla başlayan ve Allah'ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir.
TAVAF
Hacer-i Esved köşesi hizasından niyetle başlayarak, Kabe'nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşe yürüyerek güç yetiremeyenler, diğer imkanları kullanarak da yapabilirler.
 
ŞAVT
Tavaf'daki bu dönüşlerden her birine şavt denir.
 
IZTIBA
Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurmalarıdır.
 
İSTİLAM
Tavaf'a başlarken ve Tavaf esnasında her bir şavt'ta Hacer-i Esved'i selamlamaya verilen isimdir.
 
TAVAF
Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her Tavaf'tan sonra kılınan iki rekat vacip namazdır. Okunan sureler ve kılınış yönüyle ihram namazı gibidir.
 
NAFİLE
Umre tavafını ve Sa'y'ını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke'de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan, tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.
 
SAY
Safa'dan başlayıp Merve'de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile de yapabilirler.
 
MİKAT
Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınıra verilen isimdir.Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan dünya müslümanları Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke'ye gelirken bu sınırlarda ihrama girerler.
 
HERVELE
Erkeklerin say yaparken yeşil direkler arasında kısa adımlarla koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir.
 
HALK
Umre'nin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine "Halk" bir miktar kestirmelerine ise "Taksir" denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan az miktarda kestirmeleri ihramdan çıkmaları için yeterlidir.
 
HAREM
Mekke ve etrafına yayılan, Allah (cc) tarafından "Harem Bölge " olarak tanımlanan, sınırları Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alınan geniş alandır.
 
KABE
Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah ( cc) katında dünyanın en kıymetli yeridir.
 
HACER İ ESVED
Kabe'nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz.Muhammed (S.A.V) tarafından cennetten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.
 
MÜLTEZEM
Kabe'nin kapısına verilen isimdir. Hacer-i Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına da Mültezem denmektedir.
 
RÜKN-Ü YEMANİ
Kabe'nin güney köşesi olup tavaf esnasında Hacer-i Esved?e gelmeden önce istilam edilen yerdir.
 
KİSVE
Saf ipekten dokunan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kabe örtüsüdür.
 
HATİM & HİCRİ İSMAİL
Kabe'nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara "Hatim" denir. Bu duvarla Kabe arasındaki boşluğa ise "Hicri İsmail" denir. Burası Kabe'nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.
 
MAKAM-I İBRAHİM
Hz. İbrahim(A.S)'ın Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir.
 
ZEMZEM
Allah ( cc)'ın, Hz. Hacer ve oğlu Hz.İsmail'e ihsan ettiği ve kaynağı Kabe'nin yanında bulunan suyun adıdır.
 
SAFA VE MERVE
Kabe'nin doğu tarafında yaklaşık 350m mesafeli, Sa'y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.
 
 

2014 © Hira Tour Web Sitesinin Hakları Saklıdır. Designed Mehmet UZUNER Sitemizdeki içerik bilgilerinin güncelliğinden Hira Tour sorumlu değildir. Lütfen bilgi alınız..